BULGARI STAR QUALITY AWARD 2017


Bulgari “供应商颁奖典礼”上周在罗马举行,去肯定(嘉奖)他们秉持的承诺,保证所有Maison精品店的高品质标准。

Luce5非常自豪地从宝格丽获得了其最珍贵的奖项之一,是对我们高品质的产品的肯定。

针对BULGARI集团下的纽约旗舰店特别定制设计的照明工程和技术解决方案,这是对我们而言是十分重要的肯定。

[Translate to Chinese:] Bulgari Star Quality Award 2017

[Translate to Chinese:] Bulgari Star Quality Award 2017

Bulgari Star Quality Award 2017

Bulgari Star Quality Award 2017 by Vistosi

Bulgari Star Quality Award 2017

Bulgari Star Quality Award 2017